GROUP A

Round 01الأسبوع 01
Date & Stadium Home Match Result Away
1 08/09/2018 - 18:10 18:10 - 2018/09/08 Al Duhail Stadium Al Duhail

2 - 1

Al Kharaitiyat
2 08/09/2018 - 18:10 18:10 - 2018/09/08 Qatar SC Stadium Umm Salal

1 - 0

Al Arabi
3 08/09/2018 - 20:20 20:20 - 2018/09/08 Qatar SC Stadium Al Gharafa

1 - 1

Qatar SC
Round 02الأسبوع 02
Date & Stadium Home Match Result Away
7 11/10/2018 - 17:35 17:35 - 2018/10/11 Al Arabi Stadium Al Kharaitiyat

2 - 0

Al Arabi
8 11/10/2018 - 17:35 17:35 - 2018/10/11 Qatar SC Stadium Qatar SC

0 - 0

Umm Salal
9 11/10/2018 - 19:45 19:45 - 2018/10/11 Qatar SC Stadium Al Duhail

1 - 1

Al Gharafa
Round 03الأسبوع 03
Date & Stadium Home Match Result Away
16 17/11/2018 - 17:00 17:00 - 2018/11/17 Qatar SC Stadium Umm Salal

1 - 1

Al Duhail
17 17/11/2018 - 19:10 19:10 - 2018/11/17 Qatar SC Stadium Al Arabi

1 - 2

Qatar SC
18 17/11/2018 - 19:10 19:10 - 2018/11/17 Al Gharafa Stadium Al Gharafa

3 - 0

Al Kharaitiyat
Round 04الأسبوع 04
Date & Stadium Home Match Result Away
22 21/12/2018 - 17:05 17:05 - 2018/12/21 Al Duhail Stadium Al Duhail

4 - 0

Al Arabi
23 21/12/2018 - 19:30 19:30 - 2018/12/21 Al Duhail Stadium Al Kharaitiyat

0 - 4

Qatar SC
24 21/12/2018 - 19:30 19:30 - 2018/12/21 Al Arabi Stadium Al Gharafa

3 - 1

Umm Salal
Round 05الأسبوع 05
Date & Stadium Home Match Result Away
25 10/01/2019 - 17:20 17:20 - 2019/01/10 Al Arabi Stadium Umm Salal

0 - 2

Al Kharaitiyat
26 10/01/2019 - 19:45 19:45 - 2019/01/10 Al Arabi Stadium Al Arabi

1 - 1

Al Gharafa
30 11/01/2019 - 19:45 19:45 - 2019/01/11 Al Gharafa Stadium Qatar SC

2 - 1

Al Duhail