GROUP A

Round 01الأسبوع 01
Date & Stadium Home Match Result Away
03/10/2017 - 19:55 19:55 - 2017/10/03 Al Wakrah Stadium Al Kharaitiyat

3 - 1

Al Sailiya
03/10/2017 - 17:45 17:45 - 2017/10/03 Al Gharafa Stadium Al Duhail

2 - 5

Qatar SC
03/10/2017 - 19:55 19:55 - 2017/10/03 Al Duhail Stadium Al Gharafa

2 - 1

Al Khor
Round 02الأسبوع 02
Date & Stadium Home Match Result Away
08/10/2017 - 17:35 17:35 - 2017/10/08 Al Gharafa Stadium Al Khor

2 - 4

Al Kharaitiyat
08/10/2017 - 19:45 19:45 - 2017/10/08 Al Wakrah Stadium Qatar SC

3 - 3

Al Sailiya
08/10/2017 - 19:45 19:45 - 2017/10/08 Al Khor Stadium Al Duhail

0 - 1

Al Gharafa
Round 03الأسبوع 03
Date & Stadium Home Match Result Away
08/11/2017 - 18:15 18:15 - 2017/11/08 Al Shamal Stadium Al Kharaitiyat

4 - 4

Al Duhail
08/11/2017 - 18:15 18:15 - 2017/11/08 Al Wakrah Stadium Al Gharafa

2 - 1

Qatar SC
08/11/2017 - 16:05 16:05 - 2017/11/08 Al Gharafa Stadium Al Sailiya

1 - 2

Al Khor
Round 04الأسبوع 04
Date & Stadium Home Match Result Away
13/11/2017 - 16:05 16:05 - 2017/11/13 Al Ahli Stadium Al Gharafa

1 - 1

Al Kharaitiyat
13/11/2017 - 18:15 18:15 - 2017/11/13 Al Wakrah Stadium Al Duhail

2 - 1

Al Sailiya
13/11/2017 - 18:15 18:15 - 2017/11/13 Al Shamal Stadium Qatar SC

0 - 0

Al Khor
Round 05الأسبوع 05
Date & Stadium Home Match Result Away
25 11/12/2017 - 17:10 17:10 - 2017/12/11 Al Khor Stadium Al Kharaitiyat

6 - 1

Qatar SC
26 11/12/2017 - 17:10 17:10 - 2017/12/11 Al Shamal Stadium Al Sailiya

0 - 4

Al Gharafa
27 11/12/2017 - 17:10 17:10 - 2017/12/11 Al Arabi Stadium Al Khor

0 - 8

Al Duhail