Al Kharaitiyat 2 - 0 Al Gharafa (Week26)

25/07/2017